TKD Clubs and Staff undertake training in improved mental training skills for increased understanding of psychosocial barriers and combatting gender stereotypes and unique considerations of women and girls in TKD Sport.

#educationmatters #TKD4ALL

Člani klubov izvajajo mentalni trening s ciljem izboljšanja razumevanja psihosocialnih ovir in boja proti spolnim stereotipom. Ustvarjajo pozitiven pogled na ženske in dekleta v taekwondoju.